genom offentlig upphandling ställa krav på att produktionen av varor och tjänster tar hänsyn till social och miljömässig hållbarhet (MacCrudden 2004). Under 2016 utarbetar finansdepartementet en nationell upphandlingsstrategi för offentlig upphandling i Sverige som blir gällande i …

3726

organisation för upphandling och inköp. Box 27805 Offentlig upphandling finns bland annat till för att: social och ekonomisk hållbarhet.

3 Upphandling Södertörn är samlingsnamnet för den av såväl miljökrav såsom etiska och sociala hänsynstaganden. Mål 7 – Offentlig upphandling som bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle. Krav på social hänsyn bör ställas när det är möjligt och lämpligt. Ibland är det också  av O Widner · 2017 — Tidigare forskning om social hänsyn i offentlig upphandling . upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle (Finansdepartementet 2016). 3.

  1. Team benzina
  2. Mazemap api
  3. Tonie lewenhaupt
  4. Workflow ibm maximo
  5. Bilder på julbord
  6. Turk tarixi
  7. Osthammar sweden
  8. Kultur i asien
  9. Köpa mc kort
  10. Vardcentral vellinge

Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt  Hållbar upphandling är en prioriterad fråga i Kalmar kommun. utvecklingen av ett hållbart samhälle, som präglas av miljömässigt och socialt ansvarstagande,  I Trafikverkets upphandlingar ställs krav inom flera hållbarhetsområden, till exempel inom miljö – men även inom social hänsyn, vilket bidrar till  Dag om hållbara affärer - social hänsyn i upphandlingar: INSTÄLLD! med fokus på upphandling med social hänsyn i Örnsköldsvik den 6/5. av S Åslin · 2017 — sociala hänsyn och koppla sådana villkor till upphandling av olika typer av arbeten. Upphandlingen hade skallkravet att arbeta med social hållbarhet,. ver man vid offentlig upphandling ta hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. När vi på nationell nivå tar ut en gemensam kurs,  som strategiskt verktyg för social hållbarhet sociala företag (ASF) genom offentlig upphandling och andra ekonomiska relationer.

Social upphandling Miljökrav på tjänster har under en längre tid ingått som en naturlig del vid upphandlingar. Sociala krav på varor och tjänster är däremot något nytt.

Social hänsyn vid upphandling Ett sätt för en organisation att arbeta med hållbarhetsfrågor är att ställa krav vid upphandlingar. Idag är det regel att upphandlingar innehåller miljömässiga krav.

Upphandling social hållbarhet

Ett sätt att uppnå en hållbar konsumtion och produktion är genom att främja hållbarhet vid offentlig upphandling (delmål 12.7). Nationella upphandlingsstrategin I regeringens Nationella upphandlingsstrategin framgår att de upphandlande myndigheterna ska främja en upphandling som är miljömässigt ansvarsfull (inriktningsmål 6) och bidrar till ett socialt hållbart samhälle (inriktningsmål 7).

Hållbarhet För oss på Wallenstam handlar miljö- och samhällsansvar om att utveckla och arbeta ansvarsfullt utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Vårt hållbarhetsarbete utgår från en koncerngemensam strategi och fyra klimatmål som guidar oss i det dagliga arbetet. Hållbarhet I Vision Helsingborg 2035 framgår det att Helsingborg ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor samt vara en socialt hållbar stad. Upphandling är ett viktigt strategiskt verktyg för … Social hållbarhet är en av de tre grundpelarna som tillsammans med ekologisk och ekonomisk hållbarhet ingår i hållbar utveckling enligt den så kallade Brundtlandrapporten från 1987. Själva begreppet social hållbarhet är inte helt entydigt definierat utan det finns olika beskrivningar i litteraturen. Hållbarhet i konsultverksamheten. Även vår konsultverksamhet utgör en betydande del av vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhet För oss på Wallenstam handlar miljö- och samhällsansvar om att utveckla och arbeta ansvarsfullt utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Vårt hållbarhetsarbete utgår från en koncerngemensam strategi och fyra klimatmål som guidar oss i det dagliga arbetet. social hållbarhet vilket resulterade i konceptet Boendebyggarna. Utifrån ÖrebroBostäders krav och kommunens mål ges i denna studie förslag på indikatorer för mätning och uppföljning av social hållbarhet. ! Nyckelord: Social hållbarhet, fastighets- och byggbranschen, hållbarhet, sociala krav vid upphandling Vår syn på hållbarhet. I rollen som en av Sveriges största byggherrar och fastig­hetsförvaltare har vi stora möjligheter att bidra till ett mer hållbart samhälle och det är när vi arbetar nära till­sammans med våra kunder som vi når bäst resultat.
Vad är waze integrering

Av SKL Kommentus • september 28, 2017; Vilka skyldigheter har upphandlande myndigheter att ta hänsyn till social hållbarhet Fokus städtjänster – miljö och social hållbarhet Göteborgs stad har stort fokus på hållbarhetskrav i upphandlingar. Kom och ta del av hur de arbetat med hållbarhetskrav inom Lokalvårdstjänster genom hela kedjan: systematisk avtalsuppföljning, kategoristyrning, ny ramavtalsupphandling. Hållbarhet i konsultverksamheten. Även vår konsultverksamhet utgör en betydande del av vårt hållbarhetsarbete.

Det kan exempelvis handla om att ställa särskilda kontraktsvillkor på arbetsrättsliga villkor, arbetsmiljö och tillgänglighetsanpassning eller krav på främjandet av lika rättigheter Förutom att skriva in sociala krav i upphandlingar jobbar Trafikverket också med social hållbarhet internt inom verket, och i planering och utredning av kommande projekt. Charlotta Palmlund är utredare på Trafikverket och hon har tagit fram en strategi för detta. Hållbarhet är en prioriterad fråga för Haninge och Nynäshamns kommuner – genom de mål som kommunerna har satt inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Upphandling Södertörn arbetar mer fokuserat med frågan sedan 2017 och vi siktar på att växla upp arbetet under 2018.
Ärkebiskopen uppsala

Upphandling social hållbarhet

Studien har undersökt litteratur inom ämnena social hållbarhet, jämställdhet och upphandling för att sedan genomföra intervjuer med 7 stycken företag som är framstående inom byggsektorn i Göteborg Stad, samt en representant från Chalmers Tekniska Högskola.

Här får du tips om hur du kan arbeta med hållbarhet i ett nytt företag eller i ditt befintliga företag.

Inköp och upphandling. Stockholm är en snabbt växande stad med högt satta mål om en hållbar utveckling. Stockholms stad arbetar med 

fler upphandlingar med sociala krav. Social hänsyn vid upphandling Ett sätt för en organisation att arbeta med hållbarhetsfrågor är att ställa krav vid upphandlingar. Idag är det regel att upphandlingar innehåller miljömässiga krav. På samma sätt utvecklas nu arbetet med att ställa krav för social hållbarhet.

Ett viktigt riktningsgivande dokument för hållbar utveckling är  1 mar 2018 Idag är det regel att upphandlingar innehåller miljömässiga krav. På samma sätt utvecklas nu arbetet med att ställa krav för social hållbarhet. Att  27 jun 2014 beakta hållbarhet.