Nej, det är inte möjligt. Vill du läsa Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet vid Uppsala universitet måste du söka till programmet från början. När du är antagen till programmet kan du ansöka om att tillgodoräkna tidigare studier och i mån av plats kan du möjligtvis börja på en senare termin.

5591

examen behöver du inte ansöka om tillgodoräknande. Det kan vara när du till exempel designar din egen utbildning och läser en filosofie kandidatexamen.

Kan man tillgodoräkna kurser? Enligt Högskoleförordningens 6 kap, 6–8 § så har man som student rätt att tillgodoräkna sig kurser ifall de är jämförbara med de kurser du har blivit antagen till. Säg exempelvis att du läst en statistikkurs på universitet X och det nu på universitet Y ingår en statistikkurs i programmet du läser. Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. Studerande som har läst vid annan högskola i Sverige kan normalt ta med sig dessa studier i en examen utan särskilt tillgodoräknande. Detsamma gäller även vanligtvis för utbildning som tillgodoräknats av annan högskola.

  1. Enterprise system meaning
  2. Transfer via qr code bpi
  3. Cabaret online subtitrat

Du behöver också ansöka om  Kan jag tillgodoräkna mig kurser i en examen? Om du har kurser/utbildning från ett annat svenskt eller utländskt universitet kan du få dessa tillgodoräknade i  De kommer då ingå i din examen vilket innebär att din studietid förkortas. Där anger du de studier du vill tillgodoräkna dig samt de kurser som de motsvarar i  Endast obligatoriska och valbara kurser/moment kan tillgodoräknas. Valfria kurser för examen skall ej tillgodoräknas. Om de valfria kurserna är avklarade vid  -om studenten redan läst en kurs som ingår i en examen på grundnivå och som krävs i en magister/masterexamen, kan studenten bli beviljad att ersätta kursen  Regler som styr tillgodoräknande. Det är universitetet eller högskolan du vill studera vid som avgör om du får tillgodoräkna dig utbildning eller inte.

För en kandidatexamen i huvudområdet Företagsekonomi ska de 90 hp i företagsekonomi vara från våra kurser i kurspaketen: Företagsekonomi I, II och III eller motsvara dessa så pass mycket att de kan tillgodoräknas mot våra kurser. Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde, 180 hp

Utländska betyg eller examensbevis i original för tillgodoräknande av utländska studier  7 § En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de 3. om examen ingår i en gemensam examen som avses i 1 kap.

Kandidatexamen tillgodoräkna

Om du ansöker om att tillgodoräkna valbara kurser för en yrkesexamen bedömer vi hur relevant kursen är för den tänkta examen. Ansök om 

Med tillgodoräknande avses beslut om att viss utbildning samt kunskaper eller färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen. Du kan vanligtvis tillgodoräkna en utländsk kandidatexamen i Sverige och läsa vidare på masternivå om du uppfyller förkunskapskraven för mastern. Vi har gett en utförligt svar på denna fråga i vår artikel kan man tillgodoräkna en utländsk utbildning i Sverige , se rubriken "Att bedöma en utländsk examen i Sverige". Om du har tidigare studier från svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få detta tillgodoräknat vid Linnéuniversitetet. Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas. Denna sida förklarar när ett tillgodoräknande är nödvändigt och när det inte är det, samt vägleder dig i din ansökningsprocess.

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. Studier som leder till kandidat-, magister-, eller masterexamen. Om det gäller en  kan ingå i en generell examen utan något särskilt tillgodoräknande.
Naturkunskap 1a1 gleerups

De sjuksköterskor som gått den nya, treåriga utbildningen (efter 1993) är för det mesta behöriga att avlägga kandidatexamen. Även yrkesverksamhet eller andra utbildningar kan i vissa fall ha gett dig kunskaper eller färdigheter som kan tillgodoräknas mot högskoleutbildning. När du ansöker om tillgodoräknanden så prövar vi nivå, omfattning, kvalitet, inriktning och lärandemål på det du tidigare studerat mot till exempel den kursplan som du vill tillgodoräkna mot. Om du har fått tillgodoräkna dig en kurs eller del av kurs, så kan inte den ingå i din examen tillsammans med den kurs du har grundat tillgodoräknandet på. Poängen kan inte räknas två gånger och examen ska enbart grundas på kurser som inte överlappar varandra.

4. Arkitektens utbildning på avancerad nivå leder till fördjupade kunskaper och ska bygga vidare på en grundläggande nivå inom någon av huvudinriktningarna. 5. Arkitektutbildningar bör tillgodoräkna kandidatexamen från grundläggande nivå från en arkitektutbildning när student antas till Exempel: för att kunna ta ut en kandidatexamen måste du ha läst 180 hp varav minst 90 hp inom ditt huvudområde.
På spaning

Kandidatexamen tillgodoräkna
För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet I huvudområdet får 60 högskolepoäng från avancerad nivå tillgodoräknas.

Undantaget är om din tidigare examen (1993 års examensordning) omfattar mer än 180 högskolepoäng.

Studier som faller utanför examen räknas inte till godo. Minst hälften av examen ska 

En Filosofie magisterexamen är en ettårig påbyggnad om 60 hp efter kandidatexamen. Om du ska tillgodoräkna kurser som ingår i programmet och ges på SLU ska du använda Uppsala universitets tillgodoräknandeblanketten om det gäller en hel kurs. Ansöka om kandidatexamen.

4.1.1 Examensarbete För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Kolla alltid med din studievägledare i Sverige om det finns specifika krav för att du ska få tillgodoräkna dig kurserna. Läs mer om vilka kurser som erbjuds på California State University Northridge här. Datum och priser för Study Abroad hittar du här. Study Abroad Master – 1 till 2 terminer om du redan har en kandidatexamen Om det gäller en kurs inom ditt huvudområde eller kurs inom annat ämne som är obligatoriskt och ska ingå i din examen måste ett tillgodoräknande göras.