Dvs i ett hus av den åldern så skall man misstänka i stort sett alla fel som är möjliga, då kan man inte räkna med ersättning när felet senare visar sig. En försäkring mot dolda fel på ett så gammalt hus är näst intill värdelös, det finns i princip inget som kan ersättas av försäkringen.

8108

Enligt den lag som reglerar köp av fastighet har säljaren ansvaret för dolda fel upp till tio år efter försäljningen. Säljaren har dock rätt att friskriva sig från detta 

Om köpeavtalet innehåller en friskrivningsklausul kan detta innebära att du som köpare inte kan få ersättning för dolda fel. En säljare kan dock aldrig friskriva sig från uttalade löften eller garantier om bostadens standard. Vid fastighetsöverlåtelse ansvarar säljaren för eventuella dolda fel i fastigheten som visar sig efter köpet. Det finns dock goda möjligheter för säljaren att undgå ansvar. Detta genom att ta in en friskrivningsklausul i avtalet eller genom att teckna en ansvarsförsäkring mot dolda fel. En friskrivningsklausul i ett köpekontrakt innebär att en köpare inte kan ställa krav på säljaren för fel som omfattas av friskrivningen. Köparen kan t.

  1. Sundbyberg stockholm sweden
  2. Näringslära kurslitteratur

En friskrivning bör vara mycket konkret. När en speciell egenskap beskrivs kallas  – Säljaren kan vilja friskriva sig helt från dolda fel, eller ha en dolda fel-försäkring med en friskrivningsklausul som innebär att köparen inte kan få  Av förarbetena till lagrummet framgår att reklamationsfristen för ett dolt fel beräknas för att bedöma huruvida ett fel föreligger som kan göras gällande mot säljaren. 545 måste emellertid en friskrivning vara tydlig och inte för allmänt hållen. Kanhända är det bättre att ha en friskrivningsklausul för dolda fel i kontraktet än att köpa en dolda fel-försäkring. Då slipper du oroa dig i tio år framöver, den tid  Har säljaren däremot agerat i strid mot tro och heder har köparen rätt att åberopa fel.

Vi ska sälja vårt hus och vet att många i vår närhet har använt friskrivningsklausul för att skydda sig mot dolda fel som säljaren annars kan bli

I fastighetens köpekontrakt kan det ibland finnas ett villkor som anger att säljaren inte ansvarar för dolda fel. Ett sådant villkor kallas för en friskrivningsklausul. Det är viktigt att vara uppmärksam på om en sådan klausul förekommer, eftersom det i vissa fall kan påverka värdet på den fastighet som du planerar att köpa.

Friskrivningsklausul mot dolda fel

28 jan 2009 En försäkring mot dolda fel på ett så gammalt hus är näst intill värdelös, det finns i princip inget som kan ersättas av försäkringen.

En säljare kan dock aldrig friskriva sig från uttalade löften eller garantier om bostadens standard. Vid fastighetsöverlåtelse ansvarar säljaren för eventuella dolda fel i fastigheten som visar sig efter köpet.

Om det finns Det kan till exempel ske genom försäkring eller friskrivning. Om säljaren  Eftersom en bostadsrätt är lös egendom regleras felansvaret i köplagen. Branschpraxis och Säljaren bär ansvar för dolda fel i fastighet i tio år.
Peter baggenstos md

Friskrivning har till syfte att begränsa det ansvar säljaren har för fel som är dolda.

Utöver detta är säljaren ansvarig för dolda fel som köparen inte kunde före köpet, såvida man inte har avtalat om en särskild friskrivningsklausul. För att kunna göra fel gällande mot säljaren måste köparen reklamera felet inom skälig tid. Reglerna om fel i bostadsrätt finns i köplagen (eftersom en bostadsrätt är lös egendom) handlat i strid mot tro och heder, kan säljaren inte invända att köparen brustit i sin Som exempel kan nämnas när en säljare friskriver sig från ansvar genom en friskrivningsklausul, eller när en dolda fel-försäkring tecknas för objektet.
Movestic logga in

Friskrivningsklausul mot dolda fel


Varning för Överlåtelseförsäkringar (dolda-fel-försäkringar)! 28/8, 2009 kl. 10:15. Många hussäljare blir lurade att teckna en försäkring mot ansvarsskyddet vid husförsäljning. Utan korrekt information till säljarna om konsekvenserna och "nyttan" av försäkringen framhålls de som "bra".

Friskrivning från dolda fel. En säljare kan friskriva sig från dolda fel genom att lägga in en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Det innebär att du som köpare i så  av A Dzin — I grund kan säljaren av fastigheten bli ansvarig för dolda fel i fastigheten, och till utav en friskrivningsklausul där säljarens köprättsliga ansvar för fel i fastighet  ta in en friskrivningsklausul i avtalet eller genom att teckna en ansvarsförsäkring mot dolda fel.

2021-02-24

2008-06-22 2009-01-28 Varning för Överlåtelseförsäkringar (dolda-fel-försäkringar)! 28/8, 2009 kl.

Försäkringen ger dig som säljare ett visst skydd mot köparens eventuella krav på grund av dolda fel.