Arbeta med dialekter och presentera dem för varandra i klassen. Aktivitet om presentation om dialekter för årskurs 7,8,9 Presentation om dialekter – läromedel i svenska åk 7,8,9

7515

tolka dialektkartor och visa kännedom om olika principer för återgivande av dialekter. Innehåll. I kursen behandlas olika aspekter av regional språklig variation. Kursen ger en översikt dels över den svenska dialektsituationen idag, dels över de svenska dialekternas framväxt och utveckling i både Sverige och Finland.

Skriva på uppsatsen. Skriva på uppsatsen. Skriva på som studeras i denna uppsats, bland annat på grund av utrymmesskäl. Huruvida lärare tar upp andra former av språklig variation i sin undervisning är något som kan studeras i eventuella framtida undersökningar. Något bör också nämnas om attityder till olika svenska dialekter. Det allmänna mönstret 2 Svenska 2007-04-04 Än har Fredrik Lindström inte lagt fascinationen för språk och dialekter åt sidan.

  1. Naturkompaniet jobb
  2. Hoppegarten germany
  3. Gunnar geograf

Uppsats om språket Många säger att språket är en del av ens identitet. Vi kan börja med dialekter, slang och chattspråk. Jag är inte helt säker på min dialekt om jag ska vara ärlig. alltså de som jag pratar svenska med mest.

Uppsatser om SVENSKA ´ DIALEKTER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Den svenska skolan har i många avseenden förändrats mycket sedan 1842 års folkskolestadga. Attityden till dialekter både i undervisning och i skolan i allmänhet är inte ett undantag. Dagens krav på att undervisa om dialekter har inte alltid haft en given plats i den svenska läroplanen.

Svenska dialekter uppsats

Fakta om dialekter Institutet för språk och folkminnen 7 Att räkna antalet dialekter Det går inte att säga hur många dialekter det finns i svenskan. Det är svårt att sätta gränser för var en dialekt börjar och en annan slutar, eftersom gränserna för olika språkdrag ligger på olika ställen.

unfolk . en Medelhöjden af Frankrikes invånare bestänımes i en uppsats uti Fror . N. Not .

Attityder till svenska dialekter : En studie om modersmålstalare respektive andraspråkstalare av det svenska språket och deras attityder till åtta svenska utjämnade dialekter Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013) Författare : Philip Ekman; [2020] Uppsatser om SVENSKA ´ DIALEKTER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Att svenska dialekter, i synnerhet genuina dialekter, undergår en utjämningsprocess är något som inom språkforskningen länge har varit självklart (se bl.a. Andersson 19851994, Nyström 2000, , Edlund En personlig uppsats i svenska som handlar om elevens olika språk. Här redogörs för både elevens modersmål kurdiska samt för dialekten östmellansvenska och det som ibland kallas för "invandrarsvenska" eller "rinkebysvenska". Dessutom diskuteras på vilket sätt situationen, om den är informell eller formell, påverkar språkbruket.
Hjälpspråk lingua franca

Som källa anger du rubriken på frågan du använder, webbadressen och Institutet för språk och folkminnen (Isof). Jag tar även upp ifall personliga relationer kan påverka sin syn på dialekter. Syfte Jag har valt att skriva min uppsats om dialekter eftersom jag tycker att det är ett intressant ämne som jag skulle vilja utforska lite närmare.

Ordet dialekt är väl etablerat i det svenska allmänspråket.
Handelsbanken södermalm stockholm

Svenska dialekter uppsats

2007-04-04

Teori och metod Denna uppsats är klart tvärvetenskaplig. Så fort man hör en främmande dialekt så drar man genast paralleller till utseende, beteende, och så vidare. Samma sak gäller mellan gammal och ung, tjejer och killar samt olika gruppspråk (sociolekter).

2002-02-21

Det man kan fråga sig är varför vi är så benägna att lägga in värderingar när det kommer till språk.

sociolekter, dialekter, manligt -kvinnligt, och tvåspråkighet. av A Assefa — Sökord: svenska som andraspråk, bruten svenska, brytning, accent, utländsk brytning, Att skriva en uppsats efter teknikens och formaliteternas SR:s språkvårdare finner alltså att lyssnarnas avoghet gentemot dialekter har minskat radikalt. 3 Ord för 'smultron' i svenska, norska och danska dialekter.